Psihoterapija | Dijagnostika i terapija psihičkih oboljenja

Psihoterapija je sveobuhvatna disciplina koja obuhvata različite terapijske metode za tretman mentalnih bolesti i somatskih tegoba. U središtu svake forme psihoterapije su razgovori između terapeuta i pacijenta. Ovisno o dijagnostičkim nalazima i individualnim potrebama, primjenjuju se različiti psihoterapijski pristupi.

Kognitivna Bihevioralna Terapija: Ključna Metoda u Psihoterapiji

Kognitivna bihevioralna terapija je jedan od najčešće korištenih i naučno najbolje istraženih metoda u psihoterapiji. Ova metoda je efikasna u mnogim konfliktnim situacijama, psihičkim bolestima i poremećajima. Temelji se na saznanjima moderne teorije učenja, polazeći od pretpostavke da se svako ponašanje može naučiti, održavati, ali i ponovo zaboraviti.

Psihijatrijska ordinacija Dr. med. univ. Esmera Sadiković nudi ambulantni tretman različitih psihičkih oboljenja, koristeći pritom Kognitivnu bihevioralnu terapiju kao jedan od ključnih terapijskih pristupa:

 • Psihosomatske smetnje: Tretman i savjeti za tegobe koje su povezane s mentalnim stanjem.
 • Psihoze: Individualizirani pristupi za upravljanje simptomima.
 • Depresija: Efikasne metode za upravljanje depresivnim stanjima.
 • Anksioznost i Panične krize: Tehnike za kontrolu i upravljanje anksioznosti i paničnim napadima.
 • Mobing: Psihološka podrška i strategije za prevazilaženje mobinga na radnom mjestu ili u školi.
 • Iscrpljenost (Burnout): Prevencija i tretman simptoma iscrpljenosti.
 • Bipolarna oboljenja: Stručni tretmani i podrška za upravljanje simptomima.
 • Hronični bolovi: Metode za upravljanje bolom koji je povezan s mentalnim stanjem.
 • Problemi u braku i partnerstvu: Savjetovanje i terapija za rješavanje interpersonalnih konflikata.
 • Poremećaji ličnosti i ponašanja: Individualizovani tretmani i strategije za upravljanje.
 • Ovisnosti: Programi za prevenciju i oporavak od različitih vrsta ovisnosti.
 • Podrška u životnim krizama: Emocionalna podrška i praktični savjeti za upravljanje životnim izazovima.
 • Problemi tipični za migrante: Kulturološki osjetljivi pristupi i podrška.

Po potrebi se, kao dopuna psihoterapiji, koristi farmakoterapija tj. terapija medikamentima.

Psihoterapija na sljedecim jezicima: njemačkibosanskisrpski i hrvatski jezik

Konzultacija između terapeuta i pacijenta u okviru psihoterapijskog tretmana u ordinaciji Dr. med. univ. Esmera Sadiković, Zürich
pharmakotherapie psychiatrische praxis zuerich dr. med. univ. esmera sadikovic

Medikamentozna terapija

Liječenje psihičkih poremećaja s pomoću lijekova predstavlja jedan od tri osnovna stuba terapije, pored psihoterapije i specijalizovanih terapijskih metoda. U zavisnosti od potreba, koriste se lijekovi iz različitih grupa aktivnih supstanci.

U našoj praksi posjedujemo apoteku unutar ordinacije. Na taj način možemo našim pacijentima odmah obezbijediti potrebne lijekove, bez dodatnog napora i potrebe za odlaskom u eksternu apoteku.

Troškovi terapije

Troškovi za ljekarske usluge, kao i za ljekarski naloženu psihoterapiju, pokrivaju se iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pri tome je potrebno uzeti u obzir individualnu godišnju franšizu i učešće od 10%.

Ovisno od vašeg modela osiguranja, kao što je na primjer model sa porodičnim doktorom, može biti potrebno da prvo pribavite uputnicu od porodičnog doktora ili da se konsultujete sa vašim zdravstvenim osiguranjem.